Algemene Leveringsvoorwaarden Boomvoorkerst

1. Definities

 

 2. Algemeen

 

3. Overeenkomst

 

 4. Prijzen 

 

 5. Huurperiode

 

 6. Betaling & Levering

 

7. Annulering

 

8. Eigendomsbepaling

 

9. Gebruik & Behandeling

 

10. Aansprakelijkheid & Overmacht

 

 Bedragen die in rekening worden gebracht bij schade van niet genoemde items worden voorzien van een berekening.

 

11. Privacyverklaring

 

12. Informatie

 

 13. Wijzigingen

 

 14. Toepasselijk recht